Badania kierowców w Ośrodku Szkoleń Zawodowych „ŻAKMOT”

Przebieg badań psychologicznych dla kierowców w ośrodku „ŻAKMOT” jest dokładnie uregulowany w zapisach prawa, jakich przestrzegają pracownicy wybranej placówki. Badania umożliwiają dookreślić sprawność psychomotoryczną oraz przeprowadzić analizę procesów poznawczych.

Wykonane badania kierowców Łowicz obejmą tego typu sfery jakimi są: analizowanie sprawności psychomotorycznej, sprawdzenie zdolności poznawczych, analizowanie cech charakteru, analizowanie dojrzałości socjalizacyjnej, analizowanie dojrzałości emocjonalnej a także funkcjonowanie kierowcy w okolicznościach stresujących. Testy odbywają się systematycznie co 5 lat. Wynik z badań dostaje się już w tym samym dniu.

W miejscu takim wykonane są także badania medyczne dla kierowców zawodowych, jakie mają na celu ustalać pojawienie się lub brak przeciwwskazań ze strony zdrowia do przemieszczenia się pojazdami. Wstępne badania kierowców Koło przeprowadzone są przez lekarza medycyny transportu lub medycyny pracy na bazie ważnego skierowania. Są to testy: ogólnolekarskie, okulistyczne, sprawdzające poruszanie się, oceniające słuch i EKG.

Ośrodek wykonujący badania kierowców Ozorków zapewnia weryfikowanie predyspozycji osób które mają być zatrudnionymi jako kierowcy na bazie precyzyjnych testów oraz oceny faktycznego stanu zdrowia osoby badanej. Testy te mają za zadanie wykluczać dopuszczenie do ruchu drogowego takich osób, których jazda mogłaby zagrozić bezpieczeństwu pozostałych kierowców.

Dodaj komentarz