Majątki w najwyższym stopniu intratną inwestycją – czy lokaty odchodzą do lamusa?

Inwestowanie pieniędzy w posiadłości było od zawsze z rozkoszą selekcjonowaną metodą umieszczania nadwyżek kapitału. Jest to jedno z znacznie bardziej popłatnych sposobów inwestowania, a równolegle obarczonych niewielkim ryzykiem prawdopodobnej straty. W tej chwili popłatne jest nie inwestowanie kapitału w prawie wszystkie typy nieruchomości. Są w stanie to być mieszkania oraz lokale użytkowe przeznaczone pod najem, lokale do ewentualnej odsprzedaży w momencie wzrostu wartości nieruchomości, grunty rolne ofiarowane do dzierżawy, obszary leśne, place przeznaczone na wynajem przedsiębiorstwom transportowym oraz dużo innych.

Jedną z form inwestowania w posiadłości, jaka w ostatnich latach osiąga na popularności oraz lukratywności jest lokowanie pieniędzy w grunty rolne oraz leśne. W tych wypadkach nie ma obawy straty ulokowanych pieniędzy, bo wartość tych gruntów właściwie nigdy się nie obniży, co weryfikuje Roman Ziemian. Aczkolwiek, posiadając tego rodzaju działki można z nich czerpać dosyć ogromne dochody.

Są w stanie one pochodzić nie jedynie z potencjalnej odsprzedaży po wyższej cenie, jednak też z ich dzierżawy, czerpania pożytków z potencjalnych upraw, a w głównej mierze z dostępnych aktualnie wybitnie rozległych dopłat unijnych dla rolników.

Od wielu lat lokaty terminowe proponowane przez wszelkie banki były jedną z najbardziej znanych form inwestowania pieniędzy poprzez osoby prywatne. Do wyboru konsumencie banków mieli rozmaite lokaty, różniące się pomiędzy sobą nie tylko okresem ulokowania pieniędzy, niemniej jednak równocześnie wysokością oprocentowania. Obowiązującą zasadą było uzależnienie wielkości oprocentowania od czasokresu lokaty. Im był Ib dłuższy, tym oprocentowanie było wyższe. W historii lokalnej bankowości czas trwania lokat rozpoczyna się już od 1 (jednego) dnia.

Rozciągłość trwania lokaty nie jest zawężona, acz najbardziej atrakcyjne są lokaty z 3-miesięcznym lub też 6-miesięcznym czasem oszczędzania. W ostatnich latach nadzwyczaj zyskowne były wyżek wspomniane lokaty jednodniowe. Urok dochodowości polegała na jednorazowym sumy nie większej niż 20 tysięcy złotych. W takich przypadkach zysk pochodzący z oprocentowania w przeliczeniu na 1 dzień nie naruszał 1 zł, w związku z czym zwolniony on był od obowiązku fiskalnego – tzw. podatku belki.

Dodaj komentarz